Τα μέλη του Δ.Σ.

Ρία Θεοδώρου

Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ολυμπία Αγαλιανού

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Χρυσάνθη Ζερτοπούλη

Γραμματέας του Δ.Σ.

Μαρία Καρύκη

Ταμίας του Δ.Σ.

Νίκη Αράπη

Μέλος του Δ.Σ.