Μουσική - Κίνηση - Λόγος

Η στοιχειοδομική μουσική στο παιδαγωγικό έργο Orff, του Νικόλα Τσαφταρίδη. Το βιβλίο που δημοσιεύτηκε το 1997 σε έντυπη μορφή διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή από τις εκδόσεις Νήσος.

Μουσική - Κίνηση - Λόγος: Η στοιχειοδομική μουσική στο παιδαγωγικό έργο Orff

Νικόλας Τσαφταρίδης (1997)