ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ORFF-SCHULWERK

Το παιδαγωγικό έργο του συνθέτη Carl Orff έχει μακριά πορεία εξέλιξης, τόσο στον τόπο όπου γεννήθηκε όσο και στις χώρες στις οποίες πραγματοποιήθηκε η αποδοχή, προσαρμογή και εξέλιξή του.

Carl Rogers meets Carl Orff: person-centred theory and Orff-Schulwerk
 

Carl Orfl (1895–1982) and Carl Rogers (1902–1987) lived and developed their ideas in the same historical period in different continents and elds. Retro-spective study of two approaches points out shared values, principles and ideas that enable interaction and fruitful dialogue between them.

Πολυξένη Ρουσοπούλου Ματέυ

Το παρακάτω σημείωμα δεν έχει θέση βιογραφικού σημειώματος γιατί θα ήταν πολύ ελλιπές. Η ζωή της Π. Ματέϋ είναι ένα πολύ ευρύ θέμα το οποίο προσφέρεται για μελέτη και έρευνα. Εδώ παραθέτουμε απλώς μερικά βασικά, κατά την κρίση μας, στοιχεία, τα οποία θα βοηθήσουν σε μια πρώτη γνωριμία με την ξεχωριστή προσωπικότητα της Π. Ματέϋ.

Μουσική - Κίνηση - Λόγος

Η στοιχειοδομική μουσική στο παιδαγωγικό έργο Orff, του Νικόλα Τσαφταρίδη. Το βιβλίο που δημοσιεύτηκε το 1997 σε έντυπη μορφή διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή από τις εκδόσεις Νήσος.