Σχετικά με τον Ε.Σ.Μ.Α.

Ο Ελληνικός Σύλλογος Μουσικοκινητικής Αγωγής CARL ORFF (Ε.Σ.Μ.Α. CARL ORFF), ιδρύθηκε στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 1990 από τους αποφοίτους των δύο πρώτων κύκλων της Σχολής Μωραϊτη (Επαγγελματικός μεταπτυχιακός Διετής Κύκλος)και από άλλα άτομα που είχαν ενεργή δράση στη διάδοση των ιδεών της Μουσικοπαιδαγωγικής Προσέγγισης C. Orff. Σύμφωνα με το καταστατικό του τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν οι απόφοιτοι του Διετή Μεταπτυχιακού Κύκλου της Σχολής Μωραϊτη και του Ινστιτούτου Orff στο Salzburg. Αρωγά μέλη μπορούν να γίνουν όσοι ενδιαφέρονται για τη Μουσικοπαιδαγωγικής Προσέγγισης C. Orff και για την προώθηση των στόχων και σκοπών του Συλλόγου.

Είναι ένα σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Σκοπός του Ε.Σ.Μ.Α. είναι η έγκυρη διάδοση των παιδαγωγικών αρχών που θέσπισε ο Carl Orff και που εξελίχθηκαν στη συνέχεια από τους συνεχιστές της ιδέας του. Ο Ε.Σ.Μ.Α. καλείται να επικαιροποιήσει τους στόχους του και να τους εναρμονίσει  με τα νέα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα. Σε αυτά τα πλαίσια στο εξής συνδέει τη δράση του με κοινωνικές παρεμβάσεις και έχει ως στόχο να παίξει ενεργό ρόλο στην Παιδαγωγική Διαδικασία. 

Καθοριστική σημασία για τα παραπάνω αποτελεί η σχέση του με το Διεθνές Orff – Schulwerk Forum και με την Επαγγελματική Εκπαίδευση Μουσικοκινητικής Αγωγής στη Σχολή Μωραϊτη.