Ολιστική Παιδαγωγική Προσέγγιση

Η μουσικοκινητική αγωγή Carl Orff είναι μια ολιστική παιδαγωγική προσέγγιση με στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη και την αισθητική αγωγή. Απευθύνεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και κυρίως στην ευαίσθητη αναπτυξιακή περίοδο της παιδικής ηλικίας κατά την οποία η ανάπτυξη συντελείται ταυτόχρονα στο γνωστικό, συναισθηματικό και ψυχοκινητικό επίπεδο. Βασίζεται στο τρίπτυχο λόγος-μουσική-κίνηση το οποίο λειτουργεί ως ενότητα με ενοποιό στοιχείο τον ρυθμό καθώς και στην αποδεδειγμένη παραδοχή ότι το τραγούδι και η κίνηση, κατά την παιδική ηλικία, κατανοούνται ως μια ενότητα. Αξιοποιεί το γεγονός ότι ο λόγος και η κίνηση λειτουργούν και αναπτύσσονται ταυτόχρονα κατά την παιδική ηλικία προκειμένου να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν ταυτόχρονα κινητικές-χορευτικές και μουσικές δεξιότητες. Βασικό στόχο της μουσικοκινητικής αγωγής αποτελεί η ανάπτυξη των δημιουργικών και εκφραστικών ικανοτήτων.

Η μουσικοκινητική αγωγή δεν αποτελεί γνωστικό αντικείμενο. Είναι μια γενική παιδαγωγική προσέγγιση η οποία μέσα από παιχνιώδεις δραστηριότητες εισάγει τα παιδιά στη γνώση της μουσικής, του λόγου και της κίνησης – χορού. Αποτελεί χρήσιμο παιδαγωγικό εργαλείο για κάθε παιδαγωγό που έχει τη διάθεση να αξιοποιήσει δημιουργικά τις εμπειρίες του και να οδηγήσει τα παιδιά στον χώρο της έκφρασης και της δημιουργίας.